Hem participat en diversos concursos organitzats per la Fundació Cèsar Martinell, on la vessant patrimonial hi té un paper preponderant.

C. Consellers 14 2n A 08720 Vilafranca del Penedès
Tel / Fax: 93 892 47 04 · agp@agparquitectes.com